ПЗФ: Міжрічинський регіональний ландшафтний парк

Міжрі́чинський регіона́льний ландша́фтний парк є найбільшим регіональним ландшафтним парком в Україні. Він створений у 2002 році. Розташований у межиріччі Дніпра й Десни, звідки й отримав назву. Територія його має площу 102472,95 га і розташована у південно-західній частині Чернігівської області в Козелецькому та Чернігівському районах.

Лучна рослинність

РЛП Міжрічинський

By Katerina Polyanska

Лучна рослинність зосереджена в основному на заплаві Десни. Найбільш збережені справжні луки, які є досить різноманітними за ценотичним складом: тут поширені угруповання костриці лучної (Festuca pratensis Huds.), тонконогу лучного (Poa pratensis L.), стоколосу безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), пирію повзучого (Elytrigia repens (L.) Nevski), польовиці велетенської (Agrostis gigantea Roth), китника лучного, а на підвищених елементах рельєфу — куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth).


Ранок у Міжріччі

У комплексі зі справжніми луками досить поширеними тут є болотисті луки, представлені угрупованнями осоки гострої, лепешняку великого (Glyceria maxima (C.Hartm.) Holub), бекманії звичайної (Bekmannia eruciformis (L.) Host). Торф'янисті луки зустрічаються лише фрагментами у комплексі з болотистими і представлені угрупованнями щучника дернистого (Deschampsia caespitosa P.Beauv.), місцями зі співдомінуванням дрібних осоки чорної (Carex nigra (L.) Reichard) та осоки просовидної (Carex panicea L.).

. Ранкове Міжрічча

Деснянські луки в цілому менш обводнені, порівняно з дніпровськими, і характеризуються багатим флористичним складом — розмаїте різнотрав'я розквітчує злаковий травостій. Крім типових лучних і лучно-болотних видів деснянських лук тут виявлені місцезростання зозулинцю болотного (Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase) та півників сибірських (Iris sibirica L.), занесених до Червоної книги України. Виявлено тут і місцезростання реліктової папороті — вужачки звичайної (Ophioglossum vulgatum L.), вона відмічена на справжніх луках в прирусловій частині Десни.


Сторінка парку, розділ "контакти"
Tags: